MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH LUMIERE BOULEVARD

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH – TÒA A  (ANGELICA)

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH – TÒA B (BANYAN)

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH – TÒA C (CAMELLIA)

 

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH – TÒA D (DAISY)

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH – TÒA E (ERICA)

CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH LUMIERE BOULEVARD